Историја је сведок времена, светло истине,
живот памћења, учитељица живота, гласник старине.

– Цицерон

Историјски архив у Панчеву обавештава учеснике Шестог бијенала цртежа Србије за 2017. годину да преузму своје радове. За детаљније информације, позвати број телефона ‎013 317 344 – локал 21, у периоду од 11 до 12.30.

Контакт особа: Слађана Цимбаљевић

O НАМА

Након Другог светског рата, јавила се потреба за оснивањем архива широм Југославије. Убрзо након ослобођења Панчева 1944. године, командант места ангажовао је познате културне раднике у Панчеву ради прикупљања и очувања веома богате архивске документације, проистекле из различитих политичких, културних и економских догађаја. Др Миховил Томандл и професор Ђорђе Живановић су добили налог да прикупе и заштите архивску грађу и књиге. Увидевши какво је стање архивске грађе, они су саставили извештај у коме се наводи лоше стање грађе и лоши услови у којима се грађа чува. 

ПРОЧИТАЈ