Историја је сведок времена, светло истине,
живот памћења, учитељица живота, гласник старине.

– Цицерон

Историјски архив у Панчеву обавештава све заинтересоване да је почело пријављивање за Седми међународни бијенале графике EX LIBRIS 2018 „ТРАНЗИЦИЈА“. Детаљније информације можете добити на број ‎телефона 013 317 344 – локал 18, електронским путем на е-mail: jaksic05@gmail.com и на сајту Историјског архива у Панчеву.

Контакт особа: Јелена Јакшић

O НАМА

Након Другог светског рата, јавила се потреба за оснивањем архива широм Југославије. Убрзо након ослобођења Панчева 1944. године, командант места ангажовао је познате културне раднике у Панчеву ради прикупљања и очувања веома богате архивске документације, проистекле из различитих политичких, културних и економских догађаја. Др Миховил Томандл и професор Ђорђе Живановић су добили налог да прикупе и заштите архивску грађу и књиге. Увидевши какво је стање архивске грађе, они су саставили извештај у коме се наводи лоше стање грађе и лоши услови у којима се грађа чува. 

ПРОЧИТАЈ