Istorija je svedok vremena, svetlo istine,
život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine.

– Ciceron

Istorijski arhiv u Pančevu obaveštava sve zainteresovane da je počelo prijavljivanje za Sedmi međunarodni bijenale grafike EX LIBRIS 2018 „TRANZICIJA“. Detaljnije informacije možete dobiti na broj ‎telefona 013 317 344 – lokal 18, elektronskim putem na e-mail: jaksic05@gmail.com i na sajtu Istorijskog arhiva u Pančevu.

Kontakt osoba: Jelena Jakšić

O NAMA

Nakon Drugog svetskog rata, javila se potreba za osnivanjem arhiva širom Jugoslavije. Ubrzo nakon oslobođenja Pančeva 1944. godine, komandant mesta angažovao je poznate kulturne radnike u Pančevu radi prikupljanja i očuvanja veoma bogate arhivske dokumentacije, proistekle iz različitih političkih, kulturnih i ekonomskih događaja. Dr Mihovil Tomandl i profesor Đorđe Živanović su dobili nalog da prikupe i zaštite arhivsku građu i knjige. Uvidevši kakvo je stanje arhivske građe, oni su sastavili izveštaj u kome se navodi loše stanje građe i loši uslovi u kojima se građa čuva. 

PROČITAJ