Историја је сведок времена, светло истине,
живот памћења, учитељица живота, гласник старине.

– Цицерон

ПОШТОВАНИ ИСТРАЖИВАЧИ,

Услед реновирања просторија архива који ће трајати до краја децембра, неопходно је најавити и заказати истраживање раније. За детаљњије информације и заказивање, обратити се секратаријату архива на број телефона 013-317 344 или писати на arhivsek@panet.rs ili arhivc@panet.rs

O НАМА

Након Другог светског рата, јавила се потреба за оснивањем архива широм Југославије. Убрзо након ослобођења Панчева 1944. године, командант места ангажовао је познате културне раднике у Панчеву ради прикупљања и очувања веома богате архивске документације, проистекле из различитих политичких, културних и економских догађаја. Др Миховил Томандл и професор Ђорђе Живановић су добили налог да прикупе и заштите архивску грађу и књиге. Увидевши какво је стање архивске грађе, они су саставили извештај у коме се наводи лоше стање грађе и лоши услови у којима се грађа чува. 

ПРОЧИТАЈ