DIGITALIZACIJA I MIKROFILMOVANJE

MIKROFILMOVANA GRAĐA

Crkvene matične knjige predstavljaju značajan oblik javno-privatnog dokumenta koji postoji na području južnog Banata od početka XVIII veka. Matične knjige vodile su crkve sve do 1895. godine, a najstarije matične knjige s područja južnog Banata potiču iz 1718. godine, kada je Pančevo oslobođeno od turske vlasti. Kada je 1895. godine uvedeno matično zvanje kao javna služba, stvorena je obaveza da matične knjige vode i državni organi, čime je država zaštitila podatke. Kako je utvrđeno da su crkvene matične knjige u izuzetno lošem fizičkom stanju, s lošim povezom, napadnute vlagom i gljivicama, kao i da se zapisi veoma teško čitaju, započeto je hitno i neodložno mikrofilmovanje.

Mikrofilmovanje je počelo 1994. godine, a do sada je snimljeno 108.290 snimaka crkvenih matičnih knjiga. Proces mikrofilmovanja se svakodnevno nastavlja i broj snimaka se povećava. Sve snimljene crkvene matične knjige urađene su na rolni 16 mm i smeštene su u metalni orman kao zaštitna kopija.