„MILOSRDNI ANĐEO” NAD PANČEVOM 1999.

Fotografije u prilogu napravio: Duško Vukić