OPOVO — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

OPOVO 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1768—1779. 80
rođenih 1779—1786. 80
rođenih 1786—1800. 80
rođenih 1800—1806. 80
rođenih 1806—1809. 81
rođenih 1810—1823. 81
rođenih 1823—1830. 81
rođenih 1830—1840. 81
rođenih 1830—1840. 82
rođenih 1840—1847. 82
rođenih 1847—1852. 82
rođenih 1852—1880. 82
rođenih 1881—1886. 83
umrlih 1779—1786. 85
umrlih 1786—1797. 85
umrlih 1810—1831. 85
umrlih 1831—1842. 85
umrlih 1831—1842. 86
umrlih 1842—1850. 86
umrlih 1850—1852. 86
umrlih 1852—1880. 86
umrlih 1881—1896. 86
 
venčanih 1779—1804. 84
venčanih 1804—1827. 84
venčanih 1827—1839. 84
venčanih 1839—1852. 84
venčanih 1852—1896. 84