СЕКРЕТАРИЈАТ

Радно време са странкама:
Понедељак – четвртак од 08:30 до 12:30h
Петком не радимо са странкама.

У секретаријату Историјског архива у Панчеву, могуће је добити оверена документа за регулисање породичних, имовинско-правних, као и осталих приватно-правних питања за потребе странке. За издавање оверених преписа или копија, потребно је поднети захтев за издавање на прописаном обрасцу, уз навођење за коју сврху се тражи. Захтеви : увид у пројектну документацију; радни стаж и лични доходак ; уверење о одузетој имовини; издавање сведочанства или дипломе. Попуњен образац донети лично у секретаријат архива.

За детаљнија обавештења обратите се писарници секретаријата архива на телефон 013/317-344 или путем е-mail адресе arhivsek@panet.rs.