А.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ПРЕУЗМИ

Архивски фондови до 1918. године

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 4 Магистрат муниципалног града Панчева 1794-1918.
Ф. 8 Магистрат – Окружни одбор –  Панчево 1848-1849.
Ф. 18 Општина Омољица (Omlódi nagyközség ) 1872-1918.
Ф. 24 Општина Старчево (Tàrcso nagyközség 1873-1918.
Ф. 31 Краљевско среско начелство -Алибунар 1878-1918.
Ф. 44 Општина Брестовац 1882-1918.
Ф. 49 Општина Иваново 1887-1918.
Ф. 51 Општина Николинци 1889-1918.
Ф. 52 Среско начелство среза ковинског – Ковин 1890-1918.
Ф. 54 Среско начелство среза kовачичког – Ковачица 1874-1918.
Ф. 56 Школски сто муниципалног града Панчева 1892-1943.
Ф. 61 Општина Фердин (Ferdinandfalva nagyközség) 1896-1918.
Ф. 64 Општина Ковачица 1900-1918.
Ф. 71 Општина Јабука 1907-1913.
Ф. 73 Општина Опово 1909-1918.
Ф. 217 Реонска катастарска управа – Ковин 1873-1953.
Ф. 236 Реонска катастарска управа – Панчево 1872-1961.

 

Архивски фондови 1918-1941. године

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 81 Општина иланџанска – Иланџа  1918-1940.
Ф. 82 Општина фердинска – Фердин  1918-1941.
Ф. 83 Среско начелство –  Ковин 1918-1941.
Ф. 84 Општина николиначка – Николинци  1889-1959.
Ф. 85 Општина александровачка – Словачки Александровац    1919-1940.
Ф. 87 Среско начелство – Ковачица 1919-1940.
Ф. 89 Школско надзорништво – Панчево 1919-1940.
Ф. 90 Градско поглаварство –  Панчево 1919-1941.
Ф. 92 Општина ивановска – Иваново 1919-1941.
Ф. 93 Општина ковачичка – Ковачица 1919-1941.
Ф. 94 Општина омољичка – Омољица 1919-1941.
Ф. 95 Општина оповска – Опово 1919-1941.
Ф. 96 Општина старчевачка – Старчево 1919-1941.
Ф. 100 Среско начелство –  Алибунар 1919-1941.
Ф. 106 Општина доловска – Долово 1920-1945.
Ф. 108 Пореска управа – Ковачица 1920-1944.
Ф. 110 Општина брестовачка – Банатски Брестовац 1921-1941.
Ф. 113 Општинска управа – Дебељача 1923-1939.
Ф. 120 Жандармеријска станица – Добрица 1927-1941.
Ф. 123 Општина алибунарска – Алибунар 1928-1933.
Ф. 124 Општина самошка – Самош 1928-1941.
Ф. 126 Општина падинска – Падина 1930-1940.
Ф. 127 Општина Свети Михајло 1930-1940.
Ф. 141 Општина јабучка – Јабука 1938-1940.
Ф. 612 Општинска управа – Уздин 1919-1941.

 

Архивски фондови 1941-1944. године 

 Редни број фонда или збирке

Назив фонда или збирке

Граничне године збирке или фонда

Ф. 146 Општина Дебељача (Gemeinde Debeljača) 1941-1943.
Ф. 147 Општинска управа – Банатски Брестовац(Gemeindeamt Rustendorf) 1941-1943.
Ф. 149 Градско поглаварство – Панчево 1941-1944.
Ф. 151 Округ Алибунар 1941-1944.
Ф. 153 Општина Фердин (Gemeinde Ferdin) 1941-1944.
Ф. 154 Општина Иваново (Gemeinde Ivanovo) 1941-1944.
Ф. 155 Општина Ковачица 1941-1944
Ф. 156 Општина Словачки Александровац  (Gemeinde Slovački Aleksandrovac) 1941-1944.
Ф. 157 Општина Старчево (Gemeinde Starčevo) 1941-1944.
Ф. 158 Општинска управа – Иланџа (Gemeindeamt) 1941-1944.
Ф. 159 Општинска управа – Опово 1941-1944.
Ф. 160 Општинска управа – Самош (Gemeindeamt) 1941-1944.
Ф. 164 Среско начелство – Ковин 1941-1944.
Ф. 167 Логор на Ади островачкој 1942-1943.
Ф. 168 Општина Јабука (Gemeinde Apfeldorf) 1942-1944.
Ф. 169 Општинска управа – Падина (Gemeindeamt) 1942-1944.

 

Архивски фондови од 1944. године

Редни број фонда или збирке

Назив фонда или збирке

 Граничне године збирке или фонда

Ф. 175 Месни народноослободилачки одбор – Војловица 1944-1946.
Ф. 176 Окружни народноослободилачки одбор – Панчево 1944-1946.
Ф. 179 Народни одбор среза Ковачица 1944-1952.
Ф. 180 Народни одбор општине Банатски Брестовац 1906-1959.
Ф. 181 Народни одбор општине Идвор 1944-1957.
Ф. 182 Народни одбор општине Иваново 1944-1955.
Ф. 183 Народни одбор општине Јабука 1907-1962.
Ф. 184 Народни одбор општине Нови Козјак 1896-1962.
Ф. 185 Народни одбор општине Старчево 1944-1955.
Ф. 186 Народни одбор среза Алибунар 1944-1955.
Ф. 187 Народни одбор среза Ковин 1944-1955.
Ф. 189 Народни одбор општине Добрица 1944-1958.
Ф. 190 Народни одбор општине Николинци 1889-1959.
Ф. 191 Народни одбор општине Црепаја 1944-1959.
Ф. 192 Народни одбор општине Дебељача 1923-1959.
Ф. 193 Народни одбор општине Долово 1944-1959.
Ф. 194 Народни одбор општине Иланџа 1944-1959.
Ф. 195 Народни одбор општине Ковачица 1944-1976.
Ф. 196 Народни одбор општине Локве 1930-1959.
Ф. 197 Народни одбор општине Омољица 1872-1960.
Ф. 198 Народни одбор општине Опово 1944-1979.
Ф. 199 Народни одбор општине Уздин 1944-1959.
Ф. 200 Народни одбор општине Ковин 1944-1981.
Ф. 202 Скупштина општине – Алибунар 1944-1974.
Ф. 203 Скупштина општине Панчево 1944-1961.
Ф. 204 Скупштина среза Панчево 1944-1965.
Ф. 205 Среска комисија за ратну штету – Ковин 1945.
Ф. 207 Управа народних добара – Ковин 1945-1946.
Ф. 210 Среска комисија за ратну штету – Панчево 1945-1947.
Ф. 211 Управа народних добара – Панчево 1945-1947.
Ф. 218 Народни одбор општине Јаношик 1908-1962.
Ф. 219 Народни одбор општине Сакуле 1945-1955.
Ф. 220 Народни одбор општине Самош 1931-1957.
Ф. 222 Народни одбор општине Глогоњ 1945-1957.
Ф. 227 Народни одбор општине Банатски Карловац 1945-1959.
Ф. 228 Народни одбор општине Банатско Ново Село 1945-1959.
Ф. 229 Народни одбор општине Владимировац 1945-1961.
Ф. 336 Народни одбор општине Падина 1930-1959.
Ф. 353 Управа локалних предузећа – Јабука 1947-1957.
Ф. 362 Стамбена заједница – Панчево 1947-1965.
Ф. 365 Дирекција државног житног фонда, филијала Нови Сад – база Панчево 1948-1951.
Ф. 399 Народни одбор општине Селеуш 1950-1960.
Ф. 401 Народни одбор општине Качарево 1950-1959.
Ф. 412 Народни одбор општине Војловица 1884-1955.
Ф. 436 Стамбена управа народног одбора општине Ковин 1954-1956.
Ф. 529 Секретеријат за унутрашње послове среза Панчево – Панчево 1945-1970.
Ф. 592 Ватрогасна јединица скупштине општине – Панчево 1946-1977.
Ф. 609 Месна канцеларија – Сакуле 1955-1967.
Ф. 648 Месна канцеларија – Иваново 1955-1963.
Ф. 653 Месна канцеларија – Иланџа 1959-1964.
Ф. 654 Народни одбор општине – Баваниште 1944-1959.
Ф. 657 Народни одбор општине Сефкерин и месна канцеларија – Сефкерин 1944-1956.
Ф. 662 Народни одбор општине – Баранда 1945-1955.
Ф. 683 Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника Војводине – Служба основне заједнице – Панчево 1921-1967.
Ф. 720 Општина Скореновац – Скореновац 1890-1960.
Ф. 738 СИЗ за запошљавање – Панчево, основна заједница – Ковин 1947-1985.
Ф. 752 СИЗ за здравство општине Ковин – Ковин 1949-1985.
Ф. 753 СИЗ за заштиту деце општине Ковин – Ковин 1975-1985.
Ф. 754 СИЗ за социјалну заштиту општине Ковин – Ковин 1958-1985.
Ф. 755 СИЗ за ученички и студентски стандард  општине Ковин – Ковин 1967-1981.
Ф. 776 СИЗ за културу – Панчево 1969-1989.
Ф. 783 СИЗ за путеве – Панчево 1976-1982.
Ф. 804 СИЗ за опште образовање и васпитање – Ковин 1975-1985.
Ф. 805 СИЗ за културу – Ковин 1975-1985.
Ф. 806 СИЗ за физичку културу – Ковин 1975-1981.
Ф. 811 Заједничке стручне службе – Ковин 1980-1981.
Ф. 816 СИЗ за дечију жаштиту Панчево – Панчево 1971-1989.
Ф. 817 СИЗ за предшколско образовање и васпитање – Панчево 1976-1989.
Ф. 818 СИЗ за средње васпитање и образовање – Панчево 1967-1990.
Ф. 819 СИЗ за образовање и васпитање – Панчево 1967-1988.
Ф. 820 СИЗ за опште образовање и васпитање – Панчево 1967-1989.
Ф. 821 СИЗ за усмерено образовање и васпитање – Панчево 1982-1983.
Ф. 822 СИЗ  за ученички и студентски стандард – Панчево 1976-1989.
Ф. 823 СИЗ за физичку културу – Панчево 1974-1990.
Ф. 824 СИЗ за социјалну заштиту – Панчево 1974-1990.
Ф. 825 СИЗ за заједничке стручне службе – Панчево 1967-1987.