A. 1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

Arhivski fondovi do 1918. godine

 

Redni broj Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 4 Magistrat municipalnog grada Pančeva 1794—1918.
F. 8 Magistrat — Okružni odbor — Pančevo 1848—1849.
F. 18 Opština Omoljica (Omlódi nagyközség) 1872—1918.
F. 24 Opština Starčevo (Tàrcso nagyközség) 1873—1918.
F. 31 Kraljevsko sresko načelstvo — Alibunar 1878—1918.
F. 44 Opština Brestovac 1882—1918.
F. 49 Opština Ivanovo 1887—1918.
F. 51 Opština Nikolinci 1889—1918.
F. 52 Sresko načelstvo sreza kovinskog — Kovin 1890—1918.
F. 54 Sresko načelstvo sreza kovačičkog — Kovačica 1874—1918.
F. 56 Školski sto municipalnog grada Pančeva 1892—1943.
F. 61 Opština Ferdin (Ferdinandfalva nagyközség) 1896—1918.
F. 64 Opština Kovačica 1900—1918.
F. 71 Opština Jabuka 1907—1913.
F. 73 Opština Opovo 1909—1918.
F. 217 Rejonska katastarska uprava — Kovin 1873—1953.
F. 236 Rejonska katastarska uprava — Pančevo 1872—1961.

 

 

Arhivski fondovi od 1918. do 1941. godine

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 81 Opština ilandžanska — Ilandža 1918—1940.
F. 82 Opština ferdinska — Ferdin 1918—1941.
F. 83 Sresko načelstvo — Kovin 1918—1941.
F. 84 Opština nikolinačka — Nikolinci 1889—1959.
F. 85 Opština aleksandrovačka — Slovački Aleksandrovac 1919—1940.
F. 87 Sresko načelstvo — Kovačica 1919—1940.
F. 89 Školsko nadzorništvo — Pančevo 1919—1940.
F. 90 Gradsko poglavarstvo — Pančevo 1919—1941.
F. 92 Opština ivanovska — Ivanovo 1919—1941.
F. 93 Opština kovačička — Kovačica 1919—1941.
F. 94 Opština omoljička — Omoljica 1919—1941.
F. 95 Opština opovska — Opovo 1919—1941.
F. 96 Opština starčevačka — Starčevo 1919—1941.
F. 100 Sresko načelstvo — Alibunar 1919—1941.
F. 106 Opština dolovska — Dolovo 1920—1945.
F. 108 Poreska uprava — Kovačica 1920—1944.
F. 110 Opština brestovačka — Banatski Brestovac 1921—1941.
F. 113 Opštinska uprava — Debeljača 1923—1939.
F. 120 Žandarmerijska stanica — Dobrica 1927—1941.
F. 123 Opština alibunarska — Alibunar 1928—1933.
F. 124 Opština samoška — Samoš 1928—1941.
F. 126 Opština padinska — Padina 1930—1940.
F. 127 Opština Sveti Mihajlo 1930—1940.
F. 141 Opština jabučka — Jabuka 1938—1940.
F. 612 Opštinska uprava — Uzdin 1919—1941.

 

 

Arhivski fondovi od 1941. do 1944. godine 

 

 Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine zbirke ili fonda
F. 146 Opština Debeljača (Gemeinde Debeljača) 1941—1943.
F. 147 Opštinska uprava — Banatski Brestovac (Gemeindeamt Rustendorf) 1941—1943.
F. 149 Gradsko poglavarstvo — Pančevo 1941—1944.
F. 151 Okrug Alibunar 1941—1944.
F. 153 Opština Ferdin (Gemeinde Ferdin) 1941—1944.
F. 154 Opština Ivanovo (Gemeinde Ivanovo) 1941—1944.
F. 155 Opština Kovačica 1941—1944.
F. 156 Opština Slovački Aleksandrovac (Gemeinde Slovački Aleksandrovac) 1941—1944.
F. 157 Opština Starčevo (Gemeinde Starčevo) 1941—1944.
F. 158 Opštinska uprava — Ilandža (Gemeindeamt) 1941—1944.
F. 159 Opštinska uprava — Opovo 1941—1944.
F. 160 Opštinska uprava — Samoš (Gemeindeamt) 1941—1944.
F. 164 Sresko načelstvo — Kovin 1941—1944.
F. 167 Logor na Adi ostrovačkoj 1942—1943.
F. 168 Opština Jabuka (Gemeinde Apfeldorf) 1942—1944.
F. 169 Opštinska uprava — Padina (Gemeindeamt) 1942—1944.

 

 

Arhivski fondovi od 1944. godine

 

Redni broj fonda ili zbirke

Naziv fonda ili zbirke

 Granične godine zbirke ili fonda

F. 175 Mesni narodnooslobodilački odbor — Vojlovica 1944—1946.
F. 176 Okružni narodnooslobodilački odbor — Pančevo 1944—1946.
F. 179 Narodni odbor sreza Kovačica 1944—1952.
F. 180 Narodni odbor opštine Banatski Brestovac 1906—1959.
F. 181 Narodni odbor opštine Idvor 1944—1957.
F. 182 Narodni odbor opštine Ivanovo 1944—1955.
F. 183 Narodni odbor opštine Jabuka 1907—1962.
F. 184 Narodni odbor opštine Novi Kozjak 1896—1962.
F. 185 Narodni odbor opštine Starčevo 1944—1955.
F. 186 Narodni odbor sreza Alibunar 1944—1955.
F. 187 Narodni odbor sreza Kovin 1944—1955.
F. 189 Narodni odbor opštine Dobrica 1944—1958.
F. 190 Narodni odbor opštine Nikolinci 1889—1959.
F. 191 Narodni odbor opštine Crepaja 1944—1959.
F. 192 Narodni odbor opštine Debeljača 1923—1959.
F. 193 Narodni odbor opštine Dolovo 1944—1959.
F. 194 Narodni odbor opštine Ilandža 1944—1959.
F. 195 Narodni odbor opštine Kovačica 1944—1976.
F. 196 Narodni odbor opštine Lokve 1930—1959.
F. 197 Narodni odbor opštine Omoljica 1872—1960.
F. 198 Narodni odbor opštine Opovo 1944—1979.
F. 199 Narodni odbor opštine Uzdin 1944—1959.
F. 200 Narodni odbor opštine Kovin 1944—1981.
F. 202 Skupština opštine — Alibunar 1944—1974.
F. 203 Skupština opštine Pančevo 1944—1961.
F. 204 Skupština sreza Pančevo 1944—1965.
F. 205 Sreska komisija za ratnu štetu — Kovin 1945.
F. 207 Uprava narodnih dobara — Kovin 1945—1946.
F. 210 Sreska komisija za ratnu štetu — Pančevo 1945—1947.
F. 211 Uprava narodnih dobara — Pančevo 1945—1947.
F. 218 Narodni odbor opštine Janošik 1908—1962.
F. 219 Narodni odbor opštine Sakule 1945—1955.
F. 220 Narodni odbor opštine Samoš 1931—1957.
F. 222 Narodni odbor opštine Glogonj 1945—1957.
F. 227 Narodni odbor opštine Banatski Karlovac 1945—1959.
F. 228 Narodni odbor opštine Banatsko Novo Selo 1945—1959.
F. 229 Narodni odbor opštine Vladimirovac 1945—1961.
F. 336 Narodni odbor opštine Padina 1930—1959.
F. 353 Uprava lokalnih preduzeća — Jabuka 1947—1957.
F. 362 Stambena zajednica — Pančevo 1947—1965.
F. 365 Direkcija državnog žitnog fonda, filijala Novi Sad — baza Pančevo 1948—1951.
F. 399 Narodni odbor opštine Seleuš 1950—1960.
F. 401 Narodni odbor opštine Kačarevo 1950—1959.
F. 412 Narodni odbor opštine Vojlovica 1884—1955.
F. 436 Stambena uprava narodnog odbora opštine Kovin 1954—1956.
F. 529 Sekretarijat za unutrašnje poslove sreza Pančevo — Pančevo 1945—1970.
F. 592 Vatrogasna jedinica skupštine opštine — Pančevo 1946—1977.
F. 609 Mesna kancelarija — Sakule 1955—1967.
F. 648 Mesna kancelarija — Ivanovo 1955—1963.
F. 653 Mesna kancelarija — Ilandža 1959—1964.
F. 654 Narodni odbor opštine — Bavanište 1944—1959.
F. 657 Narodni odbor opštine Sefkerin i mesna kancelarija — Sefkerin 1944—1956.
F. 662 Narodni odbor opštine — Baranda 1945—1955.
F. 683 Samoupravna interesna zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja radnika Vojvodine — Služba osnovne zajednice — Pančevo 1921—1967.
F. 720 Opština Skorenovac — Skorenovac 1890—1960.
F. 738 SIZ za zapošljavanje — Pančevo, osnovna zajednica — Kovin 1947—1985.
F. 752 SIZ za zdravstvo opštine Kovin — Kovin 1949—1985.
F. 753 SIZ za zaštitu dece opštine Kovin — Kovin 1975—1985.
F. 754 SIZ za socijalnu zaštitu opštine Kovin — Kovin 1958—1985.
F. 755 SIZ za učenički i studentski standard  opštine Kovin — Kovin 1967—1981.
F. 776 SIZ za kulturu — Pančevo 1969—1989.
F. 783 SIZ za puteve — Pančevo 1976—1982.
F. 804 SIZ za opšte obrazovanje i vaspitanje — Kovin 1975—1985.
F. 805 SIZ za kulturu — Kovin 1975—1985.
F. 806 SIZ za fizičku kulturu — Kovin 1975—1981.
F. 811 Zajedničke stručne službe — Kovin 1980—1981.
F. 816 SIZ za dečiju zaštitu Pančevo — Pančevo 1971—1989.
F. 817 SIZ za predškolsko obrazovanje i vaspitanje — Pančevo 1976—1989.
F. 818 SIZ za srednje vaspitanje i obrazovanje — Pančevo 1967—1990.
F. 819 SIZ za obrazovanje i vaspitanje — Pančevo 1967—1988.
F. 820 SIZ za opšte obrazovanje i vaspitanje — Pančevo 1967—1989.
F. 821 SIZ za usmereno obrazovanje i vaspitanje — Pančevo 1982—1983.
F. 822 SIZ  za učenički i studentski standard — Pančevo 1976—1989.
F. 823 SIZ za fizičku kulturu — Pančevo 1974—1990.
F. 824 SIZ za socijalnu zaštitu — Pančevo 1974—1990.
F. 825 SIZ za zajedničke stručne službe — Pančevo 1967—1987.