А.5. ПРИВРЕДА

 ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 27 „И.М.Вајферт“, пивара и фабрика слада Д.Д. – Панчево 1875-1945.
Ф. 50 Среска занатска комора – Панчево 1888-1962.
Ф. 55 Среска занатска комора, повереништво – Ковачица 1891-1961.
Ф. 62 Удружење занатлија – Дебељача 1898-1948
Ф. 63 Српска земљорадничка задруга – Мраморак 1899-1949.
Ф. 74 Среска занатска комора, повереништво – Ковин 1909-1960.
Ф. 76 Предузеће за производњу и дистрибуцију плина „Плинара“ – Панчево 1878-1945.
Ф. 77 Среска занатска комора, повереништво – Алибунар 1911-1960.
Ф. 78 Пчеларска задруга – Панчево 1912-1973.
Ф. 128 Сточарска приплодна задруга – Банатски Карловац 1930-1941.
Ф. 130 Сточарска приплодна задруга – Долово 1931-1946.
Ф. 131 Прва механичка фабрика стакла за прозоре а.д. – Панчево 1931-1946.
Ф. 132 Свињарска селекцијска задруга – Панчево 1932-1946.
Ф. 136 Удружење угоститеља за срез Ковачички – Ковачица 1936-1946.
Ф. 139 Банатска текстилна индустрија инж. Ертл и др.к.д. – Панчево 1937-1945.
Ф. 140 Творница штирка панчевачке кредитне банке – Јабука 1924-1945.
Ф. 188 Индустрија намештаја „Гај“ – Панчево 1946-1982.
Ф. 213 Радничко-намештеничка набављачко-потрошачка задруга – Панчево 1945-1950.
Ф. 214 Југословенско речно бродарство „Бродоградилиште“ – Панчево 1945-1952.
Ф. 224 Индустрија цигле и црепа „Југобанат“ – Банатски Карловац 1945-1958.
Ф. 226 Предузеће за приказивање филмова – Панчево 1945-1958.
Ф. 230 Индустрија стакла – Панчево 1946-1960.
Ф. 235 Земљорадничка задруга „Светозар Марковић“ – Долово 1945-1974.
Ф. 237 Сељачка радна задруга „Нови живот“ – Мраморак 1946-1947.
Ф. 238 Сељачка радна задруга „Маршал Тито“ – Плочица 1946-1947.
Ф. 239 Сељачка радна задруга „Дмитар Влахов“ – Јабука 1946-1948.
Ф. 240 Сељачка радна задруга „Љубиша Миодраговић“ – Мраморак 1946-1948.
Ф. 241 Сељачка радна задруга „Ратко Павловић Цицко“ – Банатски Брестовац 1946-1948.
Ф. 242 Сељачка радна задруга „Рифат Бурџовић-Тршо“ – Банатски Брестовац 1946-1948.
Ф. 243 Сељачка радна задруга „Рифат Бурџовић-Тршо“ – Мраморак 1946-1953.
Ф. 244 Сељачка задруга „Србијанка“ – Старчево 1946-1953.
Ф. 245 Сељачка радна задруга „Жикица Јовановић-Шпанац“ – Банатски Брестовац 1946-1953.
Ф. 246 Сељачка радна задруга „Братство“ – Банатски Брестовац 1946-1958.
Ф. 247 Сељачка радна задруга „Христијан Карпуш“ – Глогоњ 1946-1954.
Ф. 248 Сељачка радна задруга „Шумадија“ – Банатски Карловац 1946-1954.
Ф. 249 Сељачка радна задруга „Црвена Звезда“ – Мраморак 1946-1958.
Ф. 250 Сељачка радна задруга „Подриње“ – Омољица 1946-1958.
Ф. 251 Сељачка радна задруга „Партизан“ – Мраморак 1946-1949.
Ф. 252 Сељачка радна задруга „Слога“ – Јабука 1947-1948.
Ф. 253 Сељачка радна задруга „Црвена Звезда“ – Омољица 1947-1950.
Ф. 254 Сељачка радна задруга „Алекса Дејовић“ – Банатски Карловац 1947-1951.
Ф. 255 Сељачка радна задруга „Слобо Никачевић“ – Мраморак 1947-1948.
Ф. 256 Сељачка радна задруга „Напред“ – Панчево 1947-1952.
Ф. 257 Сељачка радна задруга „Будућност“ – Војловица 1947-1953.
Ф. 258 Сељачка радна задруга „Драгиша Мишовић“ – Банатски Карловац 1947-1952.
Ф. 259 Сељачка радна задруга „Гоце Делчев“ – Јабука 1947-1953.
Ф. 260 Сељачка радна задруга „Партизан“ – Банатски Карловац 1951-1955.
Ф. 261 Сељачка радна задруга „Пролетер“ – Сакуле 1947-1954.
Ф. 262 Сељачка радна задруга „Седми јули“ – Омољица 1947-1952.
Ф. 263 Сељачка радна задруга „Жарко Зрењанин“ – Долово 1947-1956.
Ф. 264 Сељачка радна задруга „Комуна“ – Војловица 1947-1954.
Ф. 265 Сељачка радна задруга „Јединство“ – Јабука 1948-1949.
Ф. 266 Сељачка радна задруга „Братство“ – Јабука 1948-1951.
Ф. 267 Сељачка радна задруга „3. октобар“ – Падина 1948-1953.
Ф. 268 Сељачка радна задруга „Демократија“ – Глогоњ 1948-1954.
Ф. 269 Сељачка радна задруга „Мита Вукосављев“ – Долово 1947-1959.
Ф. 270 Сељачка радна задруга „Златар“ – Мраморак 1947-1965.
Ф. 271 Сељачка радна задруга „Слога“ – Самош 1949.
Ф. 272 Сељачка радна задруга „Каћуша“ – Јабука 1949-1950.
Ф. 273 Сељачка радна задруга „Валерију Докна“ – Омољица 1949-1950.
Ф. 274 Сељачка радна задруга „Црвена Звезда“ – Уздин 1949-1953.
Ф. 275 Сељачка радна задруга „Прва Петољетка“ – Омољица 1948-1952.
Ф. 276 Сељачка радна задруга „Јанко Чмелик“ – Падина 1949-1952.
Ф. 277 Сељачка радна задруга „Либертатеа“ – Уздин 1949-1953.
Ф. 278 Сељачка радна задруга „Пеко Дапчевић“ – Јабука 1949-1952.
Ф. 279 Сељачка радна задруга „Соња Маринковић“ – Долово 1951-1958.
Ф. 280 Сељачка радна задруга „Благоје Нешковић“ – Долово 1949-1952.
Ф. 281 Сељачка радна задруга „Будућност“ – Ковачица 1949-1953.
Ф. 282 Сељачка радна задруга „Букурија“ – Селеуш 1949-1953.
Ф. 283 Сељачка радна задруга „Јаношик“ – Војловица 1949-1953.
Ф. 284 Сељачка радна задруга „Јединство“ – Омољица 1949-1953.
Ф. 285 Сељачка радна задруга „Козјак“ – Јабука 1949-1953.
Ф. 286 Сељачка радна задруга „Нова земља“ – Иланџа 1949-1954.
Ф. 287 Сељачка радна задруга „Нови живот “ – Делиблато 1949-1953.
Ф. 288 Сељачка радна задруга „Нови живот “ – Нови Козјак 1949-1953.
Ф. 289 Сељачка радна задруга „Подунавље“ – Иваново 1949-1954.
Ф. 290 Сељачка радна задруга „Слога“ – Селеуш 1949-1954.
Ф. 291 Сељачка радна задруга „Ударник“ – Јабука 1949-1953.
Ф. 292 Сељачка радна задруга „Напредак“ – Глогоњ 1949-1954.
Ф. 293 Сељачка радна задруга „Победа социјализма“ – Банатски Брестовац 1949-1954.
Ф. 294 Сељачка радна задруга „Победа социјализма“ – Качарево 1949-1954.
Ф. 295 Сељачка радна задруга „Штефаник“ – Јаношик 1949-1954.
Ф. 296 Сељачка радна задруга „Униреа“ – Селеуш 1949-1954.
Ф. 297 Сељачка радна задруга „Вииторул“ – Владимировац 1949-1954.
Ф. 298 Сељачка радна задруга „Зора“ – Банатско Ново Село 1949-1958.
Ф. 299 Сељачка радна задруга „Наинтареа“ – Владимировац 1949-1954.
Ф. 300 Сељачка радна задруга „Уреа“ – Уздин 1952-1954.
Ф. 301 Сељачка радна задруга „Бора Симовић“ – Дубовац 1951.
Ф. 302 Сељачка радна задруга „Срп и чекић“ – Банатски Брестовац 1949-1954.
Ф. 303 Сељачка радна задруга „Каћуша“ – Владимировац 1949-1953.
Ф. 304 Сељачка радна задруга „Братство-Јединство“ – Банатско Ново Село 1948-1954.
Ф. 305 Сељачка радна задруга „Зеленгора“ – Мраморак 1951-1959.
Ф. 306 Сељачка радна задруга „Авала“ – Иланџа 1952-1953.
Ф. 307 Сељачка радна задруга „Пролетер“ – Глогоњ 1952-1953.
Ф. 308 Сељачка радна задруга „Први мај“ – Омољица 1951-1954.
Ф. 309 Сељачка радна задруга „Слобода“ – Падина 1952-1953.
Ф. 310 Сељачка радна задруга „Петефи Шандор“ – Дубовац 1953.
Ф. 311 Сељачка радна задруга „1. мај“ – Иланџа 1952-1954.
Ф. 312 Сељачка радна задруга „Обнова“ – Самош 1953-1954.
Ф. 313 Сељачка радна задруга „Ратар“ – Добрица 1953-1954.
Ф. 314 Сељачка радна задруга „Победа“ – Мраморак 1953-1958.
Ф. 315 Сељачка радна задруга „Будућност“ – Делиблато 1951-1959.
Ф. 317 Земљорадничка задруга „Будућност“ – Банатско Ново Село 1949-1975.
Ф. 318 Земљорадничка задруга „Пешчара“ – Делиблато 1945-1966.
Ф. 325 Трговинско предузеће „Звезда“ – Панчево 1946-1954.
Ф. 326 Земљорадничка задруга – Гај 1945-1965.
Ф. 328 Срески савез земљорадничких задруга – Панчево 1946-1963.
Ф. 332 Народна пивара – Панчево 1946-1982.
Ф. 333 Предионица памучног предива „Трудбеник“ – Панчево 1946-1981.
Ф. 334 Земљорадничка задруга – Локве 1946-1958.
Ф. 335 Земљорадничка задруга – Владимировац 1946-1958.
Ф. 337 Обућарска занатска задруга – Ковачица 1946-1958.
Ф. 338 Предузеће за призводњу хлеба, пецива, тестенина и обланди „Војводина“ – Панчево 1946-1967.
Ф. 341 Молерско-фарбарска и фирмописачка задруга „Војводина“ – Панчево 1946-1962.
Ф. 342 Текстилна индустрија – Панчево 1946-1963.
Ф. 344 Фабрика авиона „Утва“ – Панчево 1946-1980.
Ф. 346 Предузеће за промет животних намирница – Панчево 1947-1951.
Ф. 347 Индустрија за прераду кудеље „Војводина“ – Панчево 1947-1958.
Ф. 350 Фабрика сијалица „Тесла“ – Панчево 1946-1971.
Ф. 352 Трговинско предузеће за купопродају стоке „Дунав“ – Панчево 1947-1957.
Ф. 355 Млинско предузеће „Борис Кидрич“ – Панчево 1947-1960.
Ф. 356 Земљорадничка задруга – Ковин 1945-1970.
Ф. 359 Земљорадничка задруга – Мраморак 1947-1970.
Ф. 360 Грађевинско предузеће „Партизан“ – Панчево 1947-1963.
Ф. 363 Рејонски савез занатских задруга – Панчево 1948-1949.
Ф. 369 Срески савез земљорадничких задруга – Алибунар 1946-1955.
Ф. 370 Срески савез земљорадничких задруга – Ковин 1948-1955.
Ф. 371 Предузеће за промет житарица „Житопромет“ – Панчево 1947-1960.
Ф. 374 Столарско предузеће „Будућност“ – Банатски Карловац 1948-1958.
Ф. 376 Стругара „Струг“ – Ковин 1948-1961.
Ф. 379 Пољопривредно добро „Пешчара“ – Банатски Карловац 1946-1967.
Ф. 381 Земљорадничка задруга – Баранда 1949.
Ф. 382 Предузеће за откуп и промет поврћем „Повртар“ – Панчево 1949-1951.
Ф. 384 Предузеће за промет стоком и сточним производима „Сточар“ – Панчево 1949-1951.
Ф. 385 Среско откупно предузеће „Триглав“ – Алибунар 1949-1951.
Ф. 386 Среско угоститељско предузеће – Алибунар 1949-1951.
Ф. 389 Комунална установа „Комуналац“ – Ковин 1949-1983.
Ф. 390 Занатска радионица за плетење трске „Трскара“ – Дебељача 1946-1972.
Ф. 391 Установа за унапређење свиларства и памука НРС „Свилопрелац“ – Панчево 1946-1972.
Ф. 395 Срески савез земљорадничких задруга – Ковачица 1950-1952.
Ф. 396 Земљорадничка задруга – Банатски Брестовац 1950-1952.
Ф. 397 Среско откупно предузеће „Слобода“ – Алибунар 1950-1953.
Ф. 400 Творница сухомеснатих производа и конзерви „Банат“ – Банатски Карловац 1950-1964.
Ф. 402 Среска занатска-набавно-продајна задруга Ковачица 1950-1962.
Ф. 403 Среско дрварско предузеће „Огрев“ – Ковачица 1951-1952.
Ф. 404 Аутотранспортно предузеће – Панчево 1948-1984.
Ф. 406 Угоститељско предузеће „Авала“ – Панчево 1952-1973.
Ф. 409 Фабрика сода-воде „Содара“ – Дебељача 1951-1962.
 Ф. 414 Среска сточарско-ветеринарска станица – Ковин 1952-1956.
Ф. 415 Градско металско предузеће „Кључ“ – Панчево 1952-1960.
Ф. 416 Трговинско предузеће на велико „Војводина“ – Панчево 1949-1957.
Ф. 417 Фабрика обуће „Панчево“ – Панчево 1952-2007.
Ф. 420 Трговинска комора за срез панчевачки – Панчево 1952-1962.
Ф. 421 Угоститељска комора за срез панчевачки – Панчево 1946-1962.
Ф. 423 Пољопривредно добро „Младост“ – Локве 1953-1955.
Ф. 424 Земљорадничка произвођачка задруга „Будућност“ – Ковин 1953-1956.
Ф. 425 Земљорадничка произвођачка задруга „Нови живот“ – Ковин 1953-1956.
Ф. 426 Установа за вршење комуналних услуга „Комуналац“ – Банатско Ново Село 1950-1992.
Ф. 427 Општинска кланица – Ковин 1953-1961.
Ф. 428 Бетонска  индустрија  – Панчево 1953-1963.
Ф. 430 Трговинско предузеће грађевинског материјала „Кречана“ – Ковин 1953-1960.
Ф. 431 Занатска набавно-продајна задруга – Панчево 1953-1960.
Ф. 433 Установа са самосталним финансирањем „Комуналац“ – Панчево 1953-1963.
Ф. 437 Задружно предузеће за израду грађевина и намештаја „Слога“ – Ковин 1953-1965.
Ф. 438 Пољопривредно добро „Бразда“ Банатско Ново Село 1953-1965.
Ф. 439 Угоститељско предузеће друштвене исхране „Снежана“ – Панчево 1956-1975.
Ф. 440 Сточарско-припусна станица – Сакуле 1954-1958.
Ф. 443 Трговинско предузеће „Банат“ – Делиблато 1957-1960.
Ф. 445 Млинско предузеће „Партизан“ – Делиблато 1953-1962.
Ф. 446 Основни савез земљорадничких задруга среза панчевачког – Панчево 1954-1962.
Ф. 447 Градска пијачна управа – Панчево 1954-1963.
Ф. 448 Индустрија грађевинског материјала „Тамиш“ – Панчево 1954-1963.
Ф. 449 Комунално предузеће за производњу и одржавање зеленила „Цвећарство“ – Панчево 1954-1963.
Ф. 450 Предузеће за експлоатацију и прераду племените врбе, трске и рогозе „Напредак“ – Панчево 1954-1965.
Ф. 452 Трговинско предузеће „Звезда“ – Ковин 1955.
Ф. 454 Грађевинско занатско предузеће „Црна бара“ – Ковин 1955-1957.
Ф. 455 Зидарско-тесарска задруга „Тамиш“ – Панчево 1955-1957.
 Ф. 456 Среска сточарско-ветеринарска станица – Банатски Карловац 1955-1958.
Ф. 457 Сточарско-припусна станица – Ковин 1953-1958.
Ф. 458 Трговинско предузеће „Будућност“ – Баваниште 1955-1960.
Ф. 459 Грађевинско предузеће „Слога“ – Панчево 1955-1960.
Ф. 461 Трговинско предузеће „Дрвар“ – Панчево 1954-1962.
Ф. 462 Месарско-кобасичарска задруга „Војводина“ – Старчево 1955-1960.
Ф. 463 Месарско предузеће „Будућност“ – Ковин 1952-1960.
Ф. 464 Трговинско предузеће „Слога“ – Мраморак 1955-1960.
Ф.465 Женска кројачка задруга „Мода“ – Панчево 1955-1961.
Ф. 466 Самостална угоститељска радња „Центар“ – Ковачица 1955-1962.
Ф. 467 Самостална угоститељска радња „Путник“ – Ковачица 1955-1962.
Ф. 468 Трговинско предузеће „Напредак“ – Ковин 1951-1967.
Ф. 469 Угоститељско предузеће „Слобода“ – Црепаја 1955-1962.
Ф. 473 Угоститељско предузеће „Банат“ – Ковачица 1955-1964.
Ф. 476 Трговинско предузеће „Врело“ – Ковин 1956-1958.
Ф. 477 Земљорадничка задруга – Николинци 1956-1957.
Ф. 480 Електротехничко предузеће „Светлост“ – Панчево 1956-1963.
Ф. 482 Задружни пословни савез „Ратар“ – Панчево 1956-1967.
Ф. 483 Пословни савез за механизацију и хемизацију пољопривреде – Панчево 1956-1961.
Ф. 486 Трговачко предузеће „Златна пчела“ – Скореновац 1959.
Ф. 487 Трговинско предузеће „Задругар“ – Гај 1959-1960.
Ф. 488 Земљорадничка произвођачка задруга „Пољопривредник“ – Банатски Карловац 1958-1959.
Ф. 490 Четкарска задруга „Инвалид“ – Панчево 1958-1962.
Ф. 491 Комунално грађевинско предузеће „Јединство“ – Качарево 1958-1962.
Ф. 492 Молерско-фарбарска задруга „Естетика“ – Самош 1958-1962.
Ф. 495 Самостална угоститељска радња „Београд“ – Дебељача 1960-1962.
Ф. 496 Среска пољопривредно-шумарска комора – Панчево 1959-1964.
Ф. 497 Угоститељско предузеће „Слога“ – Дебељача 1960-1962.
Ф. 498 Комунално предузеће „Димњак“ – Панчево 1961-1963.
Ф. 499 Среска привредна комора -Панчево 1962-1965.
Ф. 501 Грађевинско-индустријско предузеће „Конструктор“ – Панчево 1946-1978.
Ф. 502 Метало-прерађивачко предузеће „Црвена Звезда“ – Ковин 1961-1968.
Ф. 503 Грађевинско занатско предузеће „Војводина“ – Панчево 1967-1970.
Ф. 504 Српска земљорадничка задруга – Делиблато 1901-1936.
Ф. 505 Српска земљорадничка задруга – Опово 1912-1940.
Ф. 507 Задруга за набавку и продају – Уздин 1945-1948
Ф. 508 Задруга за набавку и продају с.о.ј. – Банатско Ново Село 1945-1955.
Ф. 510 Сељачка радна задруга „Црвена Звезда“ – Банатски Карловац 1946-1950.
Ф. 511 Индустрија скроба – Јабука 1946-1963.
Ф. 512 „Светлост“ Електрична задруга с.о.ј. – Банатско Ново Село 1946-1955.
Ф. 513 „Плинара“ Предузеће за производњу плина, нафте, нафтиних деривата, аутопревоза – Панчево 1946-1986.
Ф. 514 Сељачка радна задруга „Добривоје Радосављевић“ – Банатски Брестовац 1949.
Ф. 515 Сељачка радна задруга „Александар Ранковић“ – Банатски Брестовац 1949-1950.
Ф. 516 Предузеће за прераду житарица млин „Пролетер“ – Банатско Ново Село 1952-1959.
Ф. 517 Пољопривредно добро „Победа“ – Владимировац 1953-1963.
Ф. 518 Сточарско-припусна станица – Банатско Ново Село 1953-1958.
Ф. 519 „Мали Луг“ Предузеће за откуп, производњу и промет свим алкохолним пићима – Банатски Карловац 1954-1956.
Ф. 520 „Победа“ Трговинско предузеће – Банатско Ново Село 1955.
Ф. 521 Пољопривредно-производно предузеће за узгој и тов стоке „Одгајивач“ – Јабука 1955-1956.
Ф. 523 Пољопривредна задруга „Јединство“ – Уздин 1958-1977.
Ф. 526 Пекарско предузеће „Промет“ – Глогоњ 1948-1971.
Ф. 527 Ваздухопловни центар – Панчево 1965-1973.
Ф. 528 Предузеће поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја – Панчево 1961-1963.
Ф. 530 Издавачко предузеће „Браћа Јовановић“ – Панчево  1966-1970.
Ф. 533 Предузеће за превоз робе и материјала у друмском саобраћају Југославије, промет возила, машина и резервних аутоделова „Послотранс“ – Опово 1969-1974.
Ф. 534 Панчевачко грађевинско предузеће „Панграп“ – Панчево 1957-1975.
Ф. 535 Банатско електрично дд Панчево – Панчево 1924-1948.
Ф. 536 Електрично предузеће – Панчево 1939-1960.
Ф. 537 Електровојодина – Нови Сад радна јединица дистрибуција – Панчево 1955-1968.
Ф. 538 Грађевинско занатско предузеће „Изградња промет“ Дубровник, самостална организација удруженог рада „Дунав“ – Алибунар 1970-1972.
Ф. 539 Пољопривредно индустријски комбинат „Тамиш“ – радна јединица за инвестициону изградњу – Панчево 1964-1971.
Ф. 540 Стамбена задруга „Тамиш“ – Панчево 1960-1971.
Ф. 541 Грађевинско монтажно предузеће „Теразије“ Нови Сад самостални грађевински погон „Монтоградња“ – Панчево 1971-1974.
Ф. 545 Трговинско предузеће „Slovenija INPEX“ – Крњача – Панчево 1970-1975.
Ф. 546 Прва подунавска предионица памука и конца а.д. – Панчево 1938-1945.
Ф. 547 Фабрика летилица „Утва“ а.д. – Панчево 1938-1946.
Ф. 551 Железничка стамбена задруга „Банат“ – Панчево 1957-1975.
Ф. 552 Акционарско друштво „Антоновић а.д.“ – Панчево 1922-1946.
Ф. 555 Земљорадничка произвођачка задруга „Луне Миловановић“ – Баваниште 1958-1965.
Ф. 556 Друштвено пољопривредно добро „Обнова“ – Баваниште 1953-1959.
Ф. 557 Сељачка радна задруга „Маршал Тито“ – Баваниште 1947-1953.
Ф. 558 Сељачка радна задруга „Иво Лола Рибар“ – Баваниште 1949-1959.
Ф. 559 Сељачка радна задруга „Јадран“ – Баваниште 1953-1958.
Ф. 560 Фабрика сијалица „Тесла“ а.д. Панчево – Панчево 1938-1946.
 Ф. 562 Градско погребно предузеће – Панчево 1945-1949.
Ф. 563 Панчевачка фабрика мртвачких сандука Стеван Рајзер – Панчево 1933-1938.
Ф. 564 Градско столарско предузеће „6. октобар“ – Панчево 1946-1957
Ф. 576 Занатско столарско  предузеће „Јавор“ – Панчево 1956-1985.
Ф. 577 „Агровојводина“ Експорт-импорт – Нови Сад, пословна јединица – Панчево 1963-1970.
Ф. 578 „Младост“ Грађевинско-занатско предузеће – Алибунар 1967-1973.
Ф. 586 Пољопривредна сервисна радионица „Пољосервис“ – Панчево .1959-1963.
Ф. 587 Пољопривредна ремонтна радионица „Ремонт“ – Панчево 1950-1962.
Ф. 593 Предузеће за промет, ремонт и сервис „Аутобанат“ – Панчево 1963-1970.
Ф. 600 Задружно трговачко предузеће ССЗЗ – Панчево 1952-1957.
Ф. 602 Градско грађевинско предузеће „Грађевинар“ – Панчево 1948-1950.
Ф. 603 „Излетник“ Установа за организацију одмора и путовања – Панчево 1966-1973.
Ф. 605 Трговинско предузеће на велико и мало и посредовање „Словенија Инвест“ , Мурска Собота, представништво у Панчеву – Панчево 1970.
Ф. 606 Трговинско предузеће на велико „Сточар“ – Панчево 1957-1961.
Ф. 615 Установа са самосталним финансирањем – излетиште „Бела стена“ – Панчево 1961-1963.
Ф. 617 Туристички савез  општине Панчево 1963-1966.
Ф. 618 Туристички савез  среза Панчево 1959-1964.
Ф. 620 Занатлијско продајно-набавна задруга – Ковин 1951-1962.
Ф. 622 Станица за заштиту биља – Ковин 1958.
Ф. 623 Млинско предузеће „Млинар“ – Ковин 1957-1959.
Ф. 625 „Грађевинар“ Трговинско предузеће за промет грађевинским и огревним материјалом на велико и мало – Нови Сад стовариште Панчево – Панчево 1951-1954.
Ф. 626 Трговинско предузеће огревним и грађевинским материјалом „Зеленгора“ – Панчево 1954-1958.
Ф. 628 „Грађевинар“ трговачка радња за грађевински и огревни материјал – Панчево 1953-1957.
Ф. 630 Предузеће за промет огревним и неметалним грађевинским материјалом „Огрев“ – Панчево 1949-1958.
Ф. 633 Трговинско предузеће „Војвођака“ – Долово 1955-1960.
Ф. 634 „Промет“ Трговинско предузеће – Панчево 1954-1963.
Ф. 635 „Тргоцентар“ Трговинско предузеће на велико – Панчево 1954-1964.
Ф. 636 Трговинско предузеће на велико „Јужни Банат“ – Панчево 1950-1963.
Ф. 637 „Градски магазин“ Градско трговачко предузеће – Панчево 1946-1954.
Ф. 638 „Славија“ Трговинско предузеће за промет индустријском робом на мало – Панчево 1958-1960.
Ф. 639 „Узор“ Трговинско предузеће за текстил, обућу и галантерију на мало – Панчево 1954-1960.
Ф. 641 Трговинска радња „Срна“ колонијала и прехрамбених производа – Панчево 1954-1957.
Ф. 642 Трговинска радња „Дуга“ – Панчево 1954-1957.
Ф. 643 Трговинско предузеће „Сава“ – Панчево 1954-1958.
Ф. 644 Трговинска радња мешовитом робом „Банат“  – Банатски Брестовац 1954-1955.
Ф. 645 Трговинско предузеће „Јадран“ – Качарево 1956-1960.
Ф. 646 Трговинско предузеће „Први мај“ – Панчево 1954-1960.
Ф. 647 Трговинска радња мешовитом робом „Дрина“ – Панчево 1954.
Ф. 649 Дрвно индустријско предузеће „Банат“ – Ковин 1948-1980.
Ф. 650 „Војводинапут“ Панчево – радна организација за изградњу и одржавање саобраћајних објеката – Панчево 1960-1971.
Ф. 652 Удружење занатлија среза – Панчево 1933-1961.
Ф. 656 Пословно удружење за механизацију и хемизацију пољопривреде – Панчево 1957-1973.
Ф. 663 Удружење занатлија среза алибунарског – Алибунар 1932-1950.
Ф. 664 Удружење занатлија среза ковинског – Ковин 1911-1960.
Ф. 665 Удружење занатлија среза ковачичког – Ковачица 1922-1959.
Ф. 666 Београдска индустрија меса „Славија“ Београд – погон Мраморак 1970-1972.
Ф. 667 Пољопривредно-индустријски комбинат Ковин, погон за пољопривреду „Златар“ – Мраморак 1964-1972.
Ф. 668 Стамбено предузеће – Ковин 1965-1972.
Ф. 669 ПИК „Тамиш“ СОУР Панчево, РО Пољопривреде – Селеуш 1957-1980.
Ф. 673 Занатско услужно предузеће „Услуга“ – Ковин 1965-1970.
Ф. 674 Комунална установа „Универзал“ – Баваниште 1955-1973.
Ф. 676 Молерско-фарбарско предузеће „Пролетер“ – Ковин 1955-1977.
Ф. 680 Радна организација за промет грађевинског материјала „Универзалкомерц“ – Ковин 1981-1982.
Ф. 682 Индустрија хемијских производа „Панонија“ – Панчево 1965-1982.
Ф. 684 Индустрија и трговина грађевинског материјала „Никола Крга“ Смедерево, ООУР Ковин – Баваниште 1973-1981.
Ф. 685 Циглана „Наша слога“ – Ковин 1944-1972.
Ф. 687 Зидарско-тесарска задруга “Први мај“ – Мраморак 1957-1961.
Ф. 688 Месарско кобасичарска задруга „Бегеј“ – Алибунар 1954.
Ф. 690 Угоститељско предузеће „Слобода“ – Панчево 1956-1982.
Ф. 692 Биро за пројектовање и инжињеринг „Панпројект“ – Панчево 1954-1982.
Ф. 695 Тутро „Прогрес“ ООУР Банат – Ковачица 1955-1972.
Ф. 696 СОУР ПКБ Београд, РО Ратарско сточарско индустријско предузеће – ПКБ Опово ООУР „Сакуле“ – Сакуле 1973-1982.
Ф. 701 РО за прераду коже, производњу крзнене одеће и кожне галантерије „Крзнара“ – Панчево .1957-1983.
Ф. 702 ПИК „Тамиш“ Панчево, ООУР „Мешаона сточне хране“ – Јабука 1964-1979.
Ф. 703 ПИК „Тамиш“ Панчево, ООУР пољопривреде – Качарево 1960-1982.
Ф. 704 Млинско предузеће „Слободна Војводина“ – Качарево 1949-1962.
Ф. 705 Комунално пекарско предузеће „Охрид“ – Качарево 1954-1962.
Ф. 706 Земљорадничка произвођачка задруга „Сутјеска“ – Качарево 1946-1961
Ф. 707 Земљорадничка задруга „Вардар“ – Качарево 1945-1969.
Ф. 708 Земљорадничка произвођачка задруга „Црвени пролетер“ – Качарево 1946-1962.
Ф. 709 Пољопривредна задруга „Младост“ – Качарево 1954-1965.
Ф. 710 Општа земљорадничка задруга „Младост“ – Качарево 1946-1977.
Ф. 711 Земљорадничка задруга „Младост“ – Сакуле 1954-1975.
Ф. 712 Пољопривредно предузеће „Сигет“ – Сакуле 1954-1964.
Ф. 713 ГИК „Конструктор“ Панчево, ГРО „Ставител“ – Ковачица – Радна заједница – Ковачица 1959-1981.
Ф. 714 СОУР ПИК „Тамиш“ РЗ Заједничких служби – Панчево 1962-2011.
Ф. 718 Ћурчијско-крзнарска радионица земљорадничке задруге „Панчевац“ – Панчево 1954-1958.
Ф. 719 „Утва“ СОУР металне индустрије ТРО „Утва-комерц“ – Панчево 1968-1982.
Ф. 721 ПИК „Тамиш“ Панчево ООУР Пољопривреда – Нови Козјак 1960-1978.
Ф. 722 „Нафта-гас“ – Нови Сад, Организација истраживања и производње нафте и гаса, Нови Сад – ООУР Производња нафте и гаса „Јужни Банат“ – Јаношик 1961-1981.
Ф. 723 ПИК „Тамиш“ Панчево РО Пољопривреде – Глогоњ 1957-1976.
Ф. 724 Фабрика гумарских машина и ливница „Милан Премасунац“ – Качарево 1947-1974.
Ф. 725 „Банат“ РО за услужну, комуналну и трговинску делатност – Ковин 1977-1981
Ф. 726 Земљорадничка задруга „1 мај“ – Нови Козјак 1956-1968.
Ф. 727 Сељачка радна задруга „Пролетер“ – Нови Козјак 1956-1959.
Ф. 728 Пољопривредно добро „Извор“ – Иланџа 1957-1963.
Ф. 729 ПИК „Тамиш“ РО „Ветерина“ – Панчево 1966-1981.
Ф. 730 „Лука Дунав“ ООУР „Пристаниште“ складиште – Панчево 1962-1984.
Ф. 732 Пословна заједница за унапређење рада и развоја у производњи, преради и промету пољопривредних производа „Јужни Банат“ – Панчево 1976-1981.
Ф. 733 ПИК „Братство“ ООУР Пољпоривреде „Једнота“ – Ковачица 1973-1981.
Ф. 734 Пољопривредно добро „Долина“ – Падина 1953-1967.
Ф. 735 ПИК „Тамиш“ – Панчево ООУР Ремонт-транспорт-промет – Панчево 1963-1980.
Ф. 736 ПИК „Тамиш“ – Панчево РОП „Јабука“ – Јабука 1975-1980.
Ф. 737 „Стотекс“ – Нови Сад, Трговинско предузеће ООУР „Будућност“ – Ковачица 1956-1981.
Ф. 739 Земљорадничка задруга „Пољопривредник“ -Ковачица 1970-1974.
Ф. 741 СОУР ПИК „Тамиш“ Панчево ПИК „Ковин“ – ООУР за производњу шећера „Фабрика шећера“ – Ковин 1955-1985.
Ф. 742 Фабрика производа од гуме и пластичних маса „ГИП“ Панчево 1954-1974.
Ф. 743 Занатско-услужна РО „Технички центар“ – Панчево 1960-1982.
Ф. 744 Пољопривредно предузеће „Панонија“ Црепаја 1953-1973.
Ф. 745 ПИК „Тамиш“ РО Пољопривреде – Добрица 1962-1980.
Ф. 746 Лука Дунав ООУР Механизација – Панчево 1960-1985.
Ф. 747 СОУР ПИК „Тамиш“ РО Живинарство „Репроцентар“ -Панчево 1964-1994.
Ф. 748 Предузеће за утовар, истовар и превоз робе – Панчево 1947-1962.
Ф. 751 ПИК Тамиш РО Пољопривреде – Старчево 1954-1982.
Ф. 756 ПИК „Тамиш“ РО „Омољица“ – Омољица 1954-1974.
Ф. 757 ПИК „Тамиш“ РО „Тамиш-комерц“  ООУР „Панчево“ – Панчево 1969-1984.
Ф. 759 „Пројектинвест“ – Панчево 1960-1983.
Ф. 760 Рафинерија нафте Панчево – Панчево 1960-1985.
Ф. 761 ПИК „Братство“ ООУР „Пољопривредник“ – Ковачица 1973-1980.
Ф. 762 Земљорадничко-произвођачка задруга „Једнота“ – Ковачица 1954-1972.
Ф. 763 Земљорадничка задруга „Златица“ – Опово 1955-1974.
Ф. 764 Предузеће „ДТД“ Нови Сад – Пољопривредно добро „Задругар“ – Добрица 1970-1974.
Ф. 765 Земљорадничка задргуга – Добрица 1945-1982.
Ф. 766 Пољопривредно добро „Банат“ – Уздин 1953-1960.
Ф. 767 ПИК Банатски Карловац – Пољопривредни погон „Извор“ – Иланџа 1959-1972.
Ф. 768 Комбинат за промет, прераду житарица и семенске робе „Ратар“ – Панчево 1953-1971.
Ф. 769 „Гранекспорт“ – Београд Индустријско-прехрамбени погон „Ратар“ – Панчево 1972-1976.
Ф. 770 ДТД Водопривредно предузеће – рејонски погон ДТД – Панчево 1952-1972.
Ф. 771 „Утва“ – Панчево РО „Конструкције“ ООУР „Монтажа-конструкција“ – Панчево 1977-1987.
Ф. 775 „Град“ РО за просторно и инвестиционо пројектовање – Ковин 1946-1948.
Ф. 780 Земљорадничко-произвођачка задруга “Слога“ – Ковин 1956-1965.
Ф. 781 Завод за комуналну изградњу – Панчево 1966-1976.
Ф. 782 Стамбено предузеће за газдовање стамбеним зградама и становима – Панчево 1964-1977.
Ф. 784 Фонд за стамбену изградњу Народног одбора општине Панчево – Панчево 1962-1965.
Ф. 791 РО за узгој и прераду врбовог прућа „Дубовац“ у стечају – Дубовац 1986-1992.
Ф. 792 РО за комуналне послове „Стандард“ – Панчево 1952-1993.
Ф. 794 ТДП „Градина“ – Панчево 1946-1954.
Ф. 795 Шумско газдинство „Панчево“ Шумска управа „Делиблато“ Шумска управа „Бела Црква“ – Панчево 1898-1954.
Ф. 796 ДП „Иво Курјачки“ – Панчево 1955-2002.
Ф. 797 ДОО у друштвеној својини за промет роба и услуга „Синдипан“ у стечају – Панчево 1992-2003.
Ф. 798 Пољопривредно добро „7 јули“ – Ковин 1956-1962.
Ф. 799 Стамбена задруга ХИП-а Панчево 1985-2004.
Ф. 801 ДОО „Аутоматика“ – Панчево 1990-2003.
Ф. 802 Регионална привредна комора – Панчево 1975-2002.
Ф. 803 Модна конфекција „Алкрој“ АД у стечају – Алибунар 1985-2005.
Ф. 807 ДП „Утва радник“ – Панчево 1955-2008.
Ф. 808 ДП „ХИП-Друштвена исхрана“ са П.О. – Панчево 1975-2010.
Ф. 809 ДП „Лука Ковин“ – Ковин 1973-2009.
Ф. 810 ГП „Графичар“ ДОО – Ковин 1964-2003.
Ф. 812 АД Индустрија фармацеутске пластике „Алибунар“ – Алибунар 1979-2004.
Ф. 827 Индустрија стакла „Украс“ – Алибунар 1967-2009.
Ф. 828 ГП „Пионир“ – Ковин 1956-2002.