А.9. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

 ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирка

Назив фонда или збирке

Граничне године фонда или збирке

Ф. 10 Српска православна црквена општина – Панчево    1852-1945.