A. 9. VERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE  

Redni broj fonda ili zbirka Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 10 Srpska pravoslavna crkvena opština — Pančevo 1852—1945.