Б. ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ

ПРЕУЗМИ 

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 7 Породица Дрaгичевић – Панчево 1846-1946.
Ф. 9 Породица Jagodics de Kernecs –   Панчево 1850-1962.
Ф. 14 Душан Попов – Банатски Брестовац 1867-1955.
Ф. 15 Милан Станковић – Баваниште 1870-1959.
Ф. 731 Лични фонд Драгослава Мишића 1962-1985.
Ф. 813 Лични фонд др Марије Вучетић Прита 1866-1954.
Ф. 814 Лични фонд др Миховила Томандла 1894-1963.