B. LIČNI I PORODIČNI FONDOVI

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 7 Porodica Dragičević — Pančevo 1846—1946.
F. 9 Porodica Jagodics de Kernecs —   Pančevo 1850—1962.
F. 14 Dušan Popov — Banatski Brestovac 1867—1955.
F. 15 Milan Stanković — Bavanište 1870—1959.
F. 731 Lični fond Dragoslava Mišića 1962—1985.
F. 813 Lični fond dr Marije Vučetić Prita 1866—1954.
F. 814 Lični fond dr Mihovila Tomandla 1894—1963.