В. ЗБИРКЕ

ПРЕУЗМИ

Редни број фонда или збирке Назив фонда или збирке Граничне године фонда или збирке
Ф. 1 Збирка професора Ђорђа Живановића 1775-1996.
Ф. 2 Збирка мапа и планова 1722-1991.
Ф. 3 Збирка плаката 1787-2009.
Ф. 5 Збирка Александра Остојића 1808-1896.
Ф. 11 Збирка породица Алексић и Смедеревац 1854-1960.
Ф. 12 Збирка докумената о политичким збивањима и личностима из културног и научног живота Панчева  1743- 2008.
Ф. 65 Збирка мемоарске грађе о радничком и народноослободилачком покрету у Јужном Банату 1900-1946.
Ф. 102 Збирка Стевана Томана –  Ковачица 1919-1945.
Ф. 800 Збирка капетана ЈНА – ВЈ Милана Ђукића 1968-1997.