V. ZBIRKE

 

Redni broj fonda ili zbirke Naziv fonda ili zbirke Granične godine fonda ili zbirke
F. 1 Zbirka profesora Đorđa Živanovića 1775—1996.
F. 2 Zbirka mapa i planova 1722—1991.
F. 3 Zbirka plakata 1787—2009.
F. 5 Zbirka Aleksandra Ostojića 1808—1896.
F. 11 Zbirka porodica Aleksić i Smederevac 1854—1960.
F. 12 Zbirka dokumenata o političkim zbivanjima i ličnostima iz kulturnog i naučnog života Pančeva  1743— 2008.
F. 65 Zbirka memoarske građe o radničkom i narodnooslobodilačkom pokretu u južnom Banatu 1900—1946.
F. 102 Zbirka Stevana Tomana — Kovačica 1919—1945.
F. 800 Zbirka kapetana JNA — VJ Milana Đukića 1968—1997.