BAVANIŠTE — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

BAVANIŠTE 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1793—1810. 66
krštenih 1810—1824. 66
krštenih 1825—1828. 66
krštenih 1825—1828. 67
krštenih 1828—1830. 67
krštenih 1831—1838. 67
krštenih 1838—1839. 67
krštenih 1839—1843. 67
krštenih 1843—1848. 67
krštenih 1843—1848. 68
krštenih 1848—1852. 68
krštenih 1852—1865. 68
krštenih 1865—1875. 68
krštenih 1875—1885. 69
krštenih 1885—1888. 69
krštenih 1888—1892. 69
 
venčanih 1793—1824. 69
venčanih 1825—1836. 69
venčanih 1836—1843. 69
venčanih 1843—1852. 69
venčanih 1843—1852. 70
venčanih 1852—1878. 70
venčanih 1878—1895. 70