BANATSKI BRESTOVAC — KATOLIČKA CRKVA

 

BANATSKI BRESTOVAC

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1874—1890. 28
rođenih 1891—1910. 28
rođenih 1910—1932. 28
rođenih 1910—1932. 29
rođenih 1766—1791. 31a
rođenih 1918—1941. 31a
umrlih 1806—1858. 30
umrlih 1888—1909. 31
umrlih 1910—1945. 31
umrlih 1794—1795. 31a
umrlih 1859—1888. 31a
umrlih 1918—1941. 31a
venčanih 1815—1865. 29
venčanih 1865—1891. 29
venčanih 1892—1918. 29
venčanih 1919—1944. 29
venčanih 1918—1945. 31a