BANATSKI BRESTOVAC — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

BANATSKI BRESTOVAC 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1779—1798. 27
rođenih 1798—1810. 27
rođenih 1822—1830. 27
rođenih 1831—1845. 27
rođenih 1845—1852. 27
 
krštenih 1852—1895. 30
 
umrlih 1779—1797. 29
umrlih 1797—1812. 29
umrlih 1812—1822. 30
umrlih 1822—1831. 30
umrlih 1831—1847. 30
umrlih 1847—1852. 30
umrlih 1852—1895. 31
 
venčanih 1779—1821. 29
venčanih 1822—1852. 29
venčanih 1852—1895. 29