BANATSKI KARLOVAC — KATOLIČKA CRKVA

 

BANATSKI KARLOVAC

KATOLIČKA CRKVA

Protokol Raspon godina Broj CD-a
rođenih 1805—1815. 130
rođenih 1806—1899. 130
 
umrlih 1801—1819. 130
 
venčanih 1805—1832. 130