BARANDA

 

BARANDA 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1791—1809. 92
rođenih 1809—1824. 92
rođenih 1824—1833. 92
rođenih 1833—1840. 92
rođenih 1840—1841. 93
rođenih 1841—1852. 93
rođenih 1852—1889. 93
rođenih 1889—1895. 93
 
umrlih 1788—1809. 95
umrlih 1809—1820. 95
umrlih 1820—1827. 96
umrlih 1827—1834. 96
umrlih 1832. 96
umrlih 1834—1844. 96
umrlih 1844—1852. 96
umrlih 1852—1890. 97
umrlih 1890—1895. 96
 
venčanih 1780—1811. 94
venčanih 1811—1852. 94
venčanih 1852—1895. 94