VOJLOVICA — EVANGELISTIČKA CRKVA

 

VOJLOVICA 

EVANGELISTIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1869—1898. 14
rođenih

(nastavak sa 14)

1869—1898. 15
rođenih 1873—1895. 14
 
umrlih 1869—1905. 16
umrlih 1869—1905. 14a
venčanih 1873—1895. 13
venčanih 1869—1923. 16