VOJLOVICA — KATOLIČKA CRKVA

 

VOJLOVICA 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1872—1895. 15