VOJLOVICA — NAZARENSKA CRKVA

 

VOJLOVICA 

NAZARENSKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1875—1895. 13
 
umrlih 1876—1893. 13
 
venčanih 1896. 13