ВОЈЛОВИЦА – РЕФОРМАТОРСКА ЦРКВА

ПРЕУЗМИ

ВОЈЛОВИЦА 

РЕФОРМАТОРСКА ЦРКВА

Протокол Распон година

Број CD-a

рођених 1887-1903. 13
рођених 1883-1885. 14a
рођених 1887-1903. 14a
рођених 1903-1932. 14а
рођених 1933-1944. 14а
 
умрлих 1883-1885. 14а
умрлих 1887-1903. 14а
умрлих 1903-1958. 14а
14а
венчаних 1887-1903. 14а
венчаних 1903-1936. 14а
венчаних 1936-1956. 14а