ГАЈ – КАТОЛИЧКА ЦРКВА

ПРЕУЗМИ

ГАЈ 

КАТОЛИЧКА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1832-1866.  128a
рођених 1868-1894.  128a
рођених 1895-1917. 128a
рођених 1868-1894. 128b
рођених 1918-1944. 128b
 
умрлих 1832-1858. 128b
умрлих 1832-1858. 128b
умрлих 1858-1885. 128b
умрлих 1877-1885. 128b
умрлих 1885-1900. 128b
умрлих 1901-1945. 128b
 
венчаних 1832-1877. 128a
венчаних 1879-1944. 128a
венчаних 1832-1878. 128a