GAJ — KATOLIČKA CRKVA

 

GAJ 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1832—1866.  128a
rođenih 1868—1894.  128a
rođenih 1895—1917. 128a
rođenih 1868—1894. 128b
rođenih 1918—1944. 128b
 
umrlih 1832—1858. 128b
umrlih 1832—1858. 128b
umrlih 1858—1885. 128b
umrlih 1877—1885. 128b
umrlih 1885—1900. 128b
umrlih 1901—1945. 128b
 
venčanih 1832—1877. 128a
venčanih 1879—1944. 128a
venčanih 1832—1878. 128a