ГАЈ – ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

ПРЕУЗМИ

ГАЈ 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Протокол

Распон година

Број CD-a

рођених 1778-1794. 127
рођених 1794-1823. 127
рођених 1824-1831. 127
рођених 1832-1853. 127
рођених 1854-1986. 127
рођених 1887-1896. 127
рођених 1878-1896. 128
умрлих 1824-1832. 128
умрлих 1831-1853. 128
умрлих 1853-1886. 128
венчаних 1794-1823. 128
венчаних 1824-1832. 128
венчаних 1831-1853. 128
венчаних 1853-1896. 128