GAJ — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

GAJ 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1778—1794. 127
rođenih 1794—1823. 127
rođenih 1824—1831. 127
rođenih 1832—1853. 127
rođenih 1854—1986. 127
rođenih 1887—1896. 127
rođenih 1878—1896. 128
umrlih 1824—1832. 128
umrlih 1831—1853. 128
umrlih 1853—1886. 128
venčanih 1794—1823. 128
venčanih 1824—1832. 128
venčanih 1831—1853. 128
venčanih 1853—1896. 128