GLOGONJ — RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

 

GLOGONJ 

RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1813—1839. 20
rođenih 1867—1895. 21
 
umrlih 1867—1896. 23
 
venčanih 1867—1948. 22