DOLOVO — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

DOLOVO 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol Raspon godina Broj CD-a
rođenih 1790—1812. 32
rođenih 1812—1821. 32
rođenih 1821—1830. 32
rođenih 1830—1836. 32
rođenih 1836—1840. 32
rođenih 1836—1840. 33
rođenih 1841—1846. 33
rođenih 1846—1850. 33
rođenih 1850—1852. 33
rođenih 1852—1871. 33
rođenih 1852—1885. 33
rođenih

stara crkva

1852—1885. 34
rođenih 1871—1895. 34
rođenih 1885—1895. 34
 
umrlih 1794—1815. 35
umrlih 1815—1821. 35
umrlih 1821—1830. 35
umrlih 1821—1830. 36
umrlih 1830—1839. 36
umrlih 1839—1843. 36
umrlih 1843—1847. 36
umrlih 1847—1852. 36
umrlih 1847—1852. 37
umrlih 1852—1871. 37
umrlih 1852—1871. 38
umrlih 1852—1885. 37
umrlih 1871—1895. 38
umrlih 1885—1895. 37
 
venčanih 1789—1812. 34
venčanih 1812—1821. 34
venčanih 1821—1839. 34
venčanih 1821—1839. 35
venčanih 1839—1852. 35
venčanih 1852—1879. 35
venčanih 1852—1895. 35
venčanih 1879—1895. 35