DOLOVO — RUMUNSKA CRKVA

 

DOLOVO 

RUMUNSKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1872—1886. 38
rođenih 1886—1902. 38
 
umrlih 1872—1883. 39
umrlih 1883—1915. 39
 
venčanih 1872—1949. 38