DUBOVAC — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

DUBOVAC 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1824—1832. 124
rođenih 1831—1853. 124
rođenih 1853—1881. 124
rođenih 1881—1895. 124
 
umrlih 1824—1832. 124
umrlih 1831—1853. 124
umrlih 1853—1881. 124
umrlih 1881—1895. 124
 
venčanih 1831—1853. 124
venčanih 1853—1895. 124