IVANOVO — KATOLIČKA CRKVA

 

IVANOVO 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih (Omoljica) 1767—1794. 40
krštenih 1795—1831. 40
krštenih 1831—1863. 40
krštenih 1864—1877. 40
krštenih 1877—1888. 40
krštenih 1888—1894. 41
krštenih (Omoljica) 1894—1910. 41
rođenih 1899—1917. 42a
rođenih 1918—1944. 42a
rođenih 1944—2002. 42a
umrlih 1766—1794. 40
umrlih 1795—1831. 40
umrlih 1830—1869. 42
umrlih 1870—1891. 42
umrlih 1891—1904. 42
umrlih 1899—1932. 42a
umrlih 1933—1999. 42a
umrlih 1999—2002. 42a
venčanih 1767—1794. 40
venčanih 1795—1840. 40
venčanih 1840—1879. 41
venčanih 1880—1891. 41
venčanih 1892—1919. 41
venčanih 1892—1919. 42
venčanih 1840—1905. 42
venčanih 1899—1940. 42a
venčanih 1940—1989. 42a
venčanih 1990—2002. 42a