IDVOR — KATOLIČKA CRKVA

 

IDVOR

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih/

krštenih

1877—1925. 60, 61