IDVOR — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

IDVOR 

PRAVOSLAVNA CRKVA

 

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1779—1791. 58
rođenih 1792—1800. 58
rođenih 1801—1812. 58
rođenih 1812—1829. 58
rođenih 1829—1837. 58
rođenih 1837—1846. 58
rođenih 1846—1852. 58
rođenih 1852—1888. 58

(1887)

rođenih 1852—1888. 59
rođenih 1889—1896. 59
umrlih 1791—1807. 59
umrlih 1807—1826. 59
umrlih 1826—1836. 59
umrlih 1836—1845. 59
umrlih 1846—1852. 60
umrlih 1852—1888. 60
umrlih 1889—1896. 60
 
venčanih 1779—1811. 59
venčanih 1811—1824. 59
venčanih 1824—1852. 59
venčanih 1852—1896. 59
 
zajedničke 1829. 60
zajedničke 1842. 60
zajedničke 1845. 60