ILANDŽA — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

ILANDŽA 

 PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1896—1919. 129
domovni protokol

II paroh imenik

129