KAČAREVO — EVANGELISTIČKA CRKVA

 

KAČAREVO

EVANGELISTIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1881. 133
rođenih 1882. 133
rođenih 1883. 133
rođenih 1884. 133
rođenih 1885. 133
rođenih 1886. 133
rođenih 1887. 133
rođenih 1888. 133
rođenih 1889. 134
rođenih 1890. 134
rođenih 1891. 134
rođenih 1892. 134
rođenih 1893. 134
rođenih 1894. 134
umrlih 1881. 133
umrlih 1882. 133
umrlih 1883. 133
umrlih 1884. 133
umrlih 1885. 133
umrlih 1886. 133
umrlih 1887. 133
umrlih 1888. 134
umrlih 1889. 134
umrlih 1890. 134
umrlih 1891. 134
umrlih 1892. 134
umrlih 1893. 134
umrlih 1895. 134
venčanih 1881. 133
venčanih 1882. 133
venčanih 1883. 133
venčanih 1884. 133
venčanih 1885. 133
venčanih 1886. 133
venčanih 1887. 133
venčanih 1888. 133
venčanih 1888. 134
venčanih 1890. 134
venčanih 1891. 134
venčanih 1892. 134
venčanih 1893. 134
venčanih 1895. 134