KOVAČICA — EVANGELISTIČKA CRKVA

 

KOVAČICA

EVANGELISTIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1786—1804. 51
rođenih 1805—1836. 51
rođenih 1837—1883. 51
rođenih 1884—1894. 51
rođenih 1894—1927. 51
rođenih 1894—1927. 52
 
umrlih 1805—1841. 51
umrlih 1842—1884. 52
umrlih 1885—1900. 52
 
venčanih 1805—1841. 51
venčanih 1842—1884. 52
venčanih 1885—1904. 52