KOVIN — KATOLIČKA CRKVA

 

KOVIN 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1808—1836. 71
krštenih 1837—1861. 71
krštenih 1852—1886. 72
krštenih 1887—1900. 73
rođenih 1862—1887. 73
krštenih 1887—1895. 74
krštenih 1808—1836. 76
krštenih 1871—1926. 76
krštenih 1808—1836. 77
krštenih 1887—1900. 77
krštenih 1887—1900. 78
umrlih 1766—1775. 71
umrlih 1807—1851. 71
umrlih 1852—1871. 72
umrlih 1890—1914. 73
umrlih 1872—1890. 73
umrlih 1766—1775. 76
umrlih 1776—1808. 76
umrlih 1807—1851. 78
umrlih 1852—1871. 78
umrlih 1872—1890. 78
umrlih 1874—1899. 72
umrlih 1890—1914. 79
umrlih 1890—1914. 79
venčanih 1766—1775. 71
venčanih 1766—1775. 76
venčanih 1776—1808. 76
venčanih 1871—1926. 76
venčanih 1871—1926. 74
venčanih 1874—1899. 72