KOVIN — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

KOVIN 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1852—1895. 75
krštenih 1874—1889. 75
umrlih 1874—1889. 75
venčanih 1874—1889. 75