OMOLJICA — KATOLIČKA CRKVA

 

OMOLJICA 

 KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1910—1932. 27a
rođenih 1932—1962. 27a
 
umrlih 1904—1938. 27a
umrlih 1938—1955. 27a
 
venčanih 1919—1961. 27a