OMOLJICA — PRAVOSLAVNA CRKVA

 

OMOLJICA 

PRAVOSLAVNA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1779—1792. 25
rođenih 1793—1829. 25
rođenih 1829—1839. 25
rođenih 1839—1848. 25
rođenih 1848—1852. 25
rođenih 1852—1884. 25
rođenih 1852—1884. 26
rođenih 1884—1895. 26
 
umrlih 1793—1825. 26
umrlih 1825—1833. 26
umrlih 1833—1845. 26
umrlih 1845—1851. 26
umrlih 1845—1852. 27
umrlih 1852—1884. 27
umrlih 1885—1895. 27
 
venčanih 1826—1852. 26
venčanih 1852—1895. 26