OPOVO — KATOLIČKA CRKVA

 

OPOVO 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1829—1872. 87
krštenih 1873—1897. 87
 
umrlih 1829—1873. 89
umrlih 1829—1873. 90
umrlih 1873—1897. 90
 
venčanih 1829—1873. 88
venčanih 1873—1901. 91