OPOVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOVO –

KATOLIČKA CRKVA

Protokol Raspon godina Broj CDa
krštenih 1829-1872. 87
krštenih 1873-1897. 87
 
umrlih 1829-1873. 89
umrlih 1829-1873. 90
umrlih 1873-1897. 90
 
venčanih 1829-1873. 88
venčanih 1873-1901. 91