PADINA — EVANGELISTIČKA CRKVA

 

PADINA

EVANGELISTIČKA CRKVA

Protokol Raspon godina Broj CD-a
rođenih 1826—1858. 54
rođenih 1806—1825. 53
rođenih 1826—1858. 53
rođenih 1859—1876. 53
rođenih 1877—1925. 53a
 
umrlih 1859—1879. 54
umrlih 1879—1896. 54
umrlih 1879—1896. 55
 
venčanih 1826—1858. 53
venčanih 1826—1858. 54
venčanih 1857—1888. 54
venčanih 1889—1895. 54