PANČEVO — EVANGELISTIČKA CRKVA

 

PANČEVO 

EVANGELISTIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

umrlih 1873—1895. 13
 
venčanih 1854—1901. 14