PANČEVO — SPC USPENSKA CRKVA

 

PANČEVO 

SPC USPENSKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

krštenih 1814—1820. 1
krštenih 1820—1824. 1
krštenih 1824—1828. 1
krštenih 1828—1831. 1
krštenih 1831—1838. 1
krštenih 1838—1845. 1
krštenih 1838—1845. 2
krštenih 1846—1851. 2
krštenih 1851—1852. 2
krštenih 1853—1871. 2
krštenih 1872—1880. 2
krštenih 1872—1880. 3
krštenih 1880—1890. 3
krštenih 1890—1895. 3
 
umrlih 1853—1872. 4
umrlih 1872—1885. 4
umrlih 1893—1895. 4
venčanih 1796—1822. 3
venčanih 1822—1850. 3
venčanih 1850—1852. 3
venčanih 1853—1882. 3
venčanih 1882—1895. 4