PLOČICA — KATOLIČKA CRKVA

 

PLOČICA 

KATOLIČKA CRKVA

Protokol

Raspon godina

Broj CD-a

rođenih 1838—1874. 125
rođenih 1875—1894. 125
umrlih 1836—1873. 126
umrlih 1874—1908. 126
 
venčanih 1837—1909. 126